Eliquid shot - 12mg 50PG/50VG 5x10 ml pack

Eliquid shot - 12mg  50PG/50VG 5x10 ml pack

Eliquid shot - nikotinový booster ( 50PG/50VG ) - 5x10 ml pack, 12mg

Více informací


159 Kč vč. DPH

Eliquid shot - premium Vapor - základní nikotinový booster  12 mg, PG/VG (50/50) 5x10 ml PACKBoostery jsou absolutně bez chuti a zápachu. Přidáním dalších bází a aromat tak můžete vytvořit

e-liquid přesně podle svých představ.

Základní suroviny (Propylen glykol (PG), rostlinný Glycerol (VG) USP jakostní třídy a nikotin 99,99%  (nejvyšší farmaceutické kvality) se míchají za pomoci ultrazvuku.50/50 - je vyvážený poměr PG/VG, zachovává dobrou chuť a dodává dostatek páry.Vlastnosti:

  • Plastová láhev o objemu 10 ml

  • Víčko s dětskou pojistkou

Obsah:

 

  • Propylenglykol 50%

  • Nikotin 18 mg

  • Glycerol 50%

  •  

     

Tento produkt je určen pouze pro domácí míchání náplní do elektronických cigaret.Na víčko zatlačte a povolujte. Pro dochucení používejte aromatické koncentráty na bázi propylenglykolu, alkoholu nebo vody. Nakapejte do zásobníku elektronické cigarety. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte označení na lahvi). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Upozornění:V případě vedlejších účinků přestaňte užívat a poraďte se s lékařem.

Nekonzumujte! H-věty (H301+H311) a P-věty (P405+P102, P262, P309+P311).

Toxický při požití nebo styku s kůží. Skladujte uzamčené.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.Mladším 18ti let neprodejné.

Expirace: 2024

Hledání

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Newsletter