PREMIUM MIX beznikotinová báze VG50/PG50, 250ml, 0mg

PREMIUM MIX beznikotinová báze VPG 50/50, 250 ml, 0 mg

( vyrobeno z farmaceutické německé suroviny )

Více informací


199 Kč vč. DPH

Zákaznící, kteří koupili toto zboží nakoupili také...

PREMIUM MIX– Beznikotinová báze VPG 50/50 - 250ml, Obsah nikotinu 0 mg/ml (0%)


Univerzální báze pro domácí výrobu kosmetiky.

 

Základní suroviny (Propylen glykol (PG), rostlinný Glycerol (VG) USP jakostní třídy. Báze jsou absolutně bez chuti a zápachu.Přidáním dalších aromat tak můžete vytvořit e-liquid přesně podle svých představ.Vlastnosti:

  • Plastová láhev o objemu 250ml

  • Víčko s dětskou pojistkou

Obsah:

 

  • Propylenglykol 50%

  • Glycerol 50%

     

Tento produkt je určen pouze pro domácí míchání náplní do elektronických cigaret.Na víčko zatlačte a povolujte. Pro dochucení používejte aromatické koncentráty na bázi propylenglykolu, alkoholu nebo vody. Nakapejte do zásobníku elektronické cigarety. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte označení na lahvi). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Upozornění:V případě vedlejších účinků přestaňte užívat a poraďte se s lékařem.

Nekonzumujte! H-věty (H301+H311) a P-věty (P405+P102, P262, P309+P311).

Toxický při požití nebo styku s kůží. Skladujte uzamčené.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.


Mladším 18ti let neprodejné.


Expirace: 2/2021

Hledání

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Newsletter